Xe tải ISUZU 4.6 tấn thùng đông lạnh – NQR75M hỗ trợ trả góp

Xe tải ISUZU 4.6 tấn thùng đông lạnh - NQR75M hỗ trợ trả góp

Xe tải ISUZU 4.6 tấn thùng đông lạnh – NQR75M hỗ trợ trả góp