Xe tải ISUZU 2.7 tấn thùng đông lạnh – NPR85K giá mới cập nhật giá rẻ

Xe tải ISUZU 2.7 tấn thùng đông lạnh - NPR85K giá mới cập nhật giá rẻ

Xe tải ISUZU 2.7 tấn thùng đông lạnh – NPR85K giá mới cập nhật giá rẻ